Vanliga frågor om PRP-behandlingar

Vanliga frågor

1Vad är en PRP behandling Hur gör man en prp-behandling?
Alla PRP-behandlingar är inte likadana. För närvarande används PRP som ett samlingsnamn för att beskriva ett brett spektrum av plasmaprodukter som härrör från blod. Beroende på metoder och vilka produkter som används för att producera PRP, preparat skiljer sig metoderna åt i den cellulära sammansättningen av röda blodkroppar, trombocyter, leukocyter, och plasma proteiner. I eett försök att skilja olika PRP produkter har det föreslagits ett klassificeringssystem baserat på det absoluta antalet blodplättar, trombocyter, aktiverings metod och vita blokroppar (leukocyt content). De vita blodkropparna skyddar kroppen mot infektionssjukdomar. Platelet Rich Plasma (P.R.P) är ett förfarande för att avlägsna blod från patienten och tillsätta blodet med tillväxtfaktorer som förbättrar, påskyndar och stimulerar vävnadsregenerering . Det är tillväxtfaktorer som finns i blodplättarna som är ansvariga koagulering av blodkroppar .
2Fungerar PRP-behandlingar?
PRP produkter är tänkt att underlätta spridning och mognaden av celler som deltar i förnyelsen av senor, ligament, muskler, ben och brosk. Detta är baserat på vår förståelse av trombocyter vars normala fysiologiska roll som första responders vid skador.Förrutom dess hemostatiska aktivitet är trombocyter kända för att släppa biomolekyler som styr otaliga olika biologiska aktiviteter. Genom insatser av trombocyter proteom projektet har mer än 1500 olika proteiner identifierats i trombocytantal och många av de viktiga tillväxtfaktorer (GFs), cytokiner och chemokiner har definierats som kritiska för processer som är nödvändiga för effektiv vävnads förnyelse.
3Finns det några risker med PRP-behandlingar?
PRP injektioner med trombocytrik plasma använder patientens egna blodkomponenter. Det finns inga andra främmande ämnen som injiceras in i hårbotten. PRP inejktioner är en relativt ny metod vilket innebär att det kan finnas risker som man inte är medveten om i dagsläget. I USA är det FDA som har en reglerande roll. Det finns många PRP berednings system på marknaden idag med FDA-godkännande. Hittills har FDA inte försökt att reglera aktiverad PRP. Läs mer http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25268794
4Gör det ont med PRP?
Sprutor i huvudet gör ont men du får lokal bedövning för att minska obehaget.

PRP-behandlingar för håravfall

1Fungerar PRP-behandlingar vid håravfall?
Många hårkliniker har börjat göra PRP-behandlingar mot genetiskt håravfall (alopecia androgen) och fläckvist håravfall (alopecia areata). Håravfall blir mer och mer vanligt i både kvinnor och män oavsett om det är på grund av stress, medicinska tillstånd, eller genetik. PRP injektioner har blivit mycket populär på många internationellahårklkiniker. Teorin bakom PRP handlar om att resultatet av behandlingen föryngrar och reparerar hårsäckarna. PRP är blodplasma som har berikats med blodplättar . PRP är rikt på tillväxtfaktorer så när de appliceras på patientens hårbotten bidrar detta med hårtillväxt.
2Hur görs en prp-behandling mot håravfall?
En PRP-behandling vid håravfall sker i 3 steg: Först tar man ut en liten mängd blod från armen. PRP separeras från blodet genom centifugering. PRP aktiveras. PRP med tillväxtfaktorer injiceras i hårbottnen där hårsäckarna finns. 1. Man samla in blod 30-60 ml med blod 2. Man separerar blodplättorna Detta görs i en centrifug, centrifugen separerar plättorna från de övriga blod komponenterna 3. Extrahera plättrik plasma och injiceras. Tekniken innebär att smärtfri mikroinjektion in i hårbotten och i ansiktes regionen. Det görs på kliniken. Metoden orsakar inte inflammation och patienten kan fortsätta med sin verksamhet som vanligt.
3Vem fungerar metoden bäst på?
PRP injektioner är bäst för patienter som hår har börjat bli tunnhåriga.
4Vem är inte en bra kandidat för PRP-behandlingar
Patienter som har en hårbotten med infektion, diabetes, eller patienter som använder blodförtunnande mediciner är inte bra kandidater för PRP.

PRP-behandlingar för ansikte och välbefinnande

1Fungerar PRP-behandlingar för ansiktsbehandlingar (s.k. vampyrbehandlingar)?
Flera kliniker har börjat använda PRP-behandlingar för ansiktet. Denna behandling är mycket effektivt för föryngring av ansikte, hals och händer, med många positiva resultat på patientens utseende.
Hittade du inget svar på din fråga?

Fråga våra experter