Trombocyter och blodplättar

Vad är trombocyter?

Trombocyter är en av de tre typerna av celler som finns i blodet. Trombocyter är ett annat namn för blodplättar och dessa spelar en viktig roll i sårläkning och koagulering av blodet . De fullgör sin funktion i kärlbanan.

Trombocyter är nyckelfaktorer för hårda och mjuka vävnadsreparationsmekanismer. De stimulerar celler och tillväxtfaktorerna FGF, PDGF, TGF-B, EGF, VEGF, IGF vilka är involverade i stamcellerna. Tillväxtfaktor har en viktig roll i vävnadsregenerering.