Trombocyt-rich plasma (PRP) används ofta för att behandla sen skador på kliniker. Dessa PRP preparat innehåller ofta vita blodkroppar eller leukocyter, och leukocyt-rika PRP (L-PRP) exakt cellulära effekter på senor är inte väldefinierade. I denna studie har de fastställt effekterna av L-PRP på senan stam/stamceller (energispartimern) vilket spelar en nyckelroll i senans reparation och homeostas.

Källa:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572462/

prpbehandling
prpbehandling
På den här sajten skriver vi om prp behandlingar, forskning och nya behandlingar inom life-science och wellness. Artiklarna handlar om den mänskliga kroppen och de utmaningarna som finns i vår framtid.

Comments are closed.