PRP-behandling för att stimulera hårväxten

Ungt blod bromsar åldrandet – att leva för evigt
maj 30, 2016
Vita blodkroppar
juli 19, 2016
Show all

PRP-behandling för att stimulera hårväxten

PRP-behandling-hår

PRP eller blodplättsrik plasma, används för att stimulera hårväxt och motverka håravfall. Metoden används framförallt för att stimulera hårväxten bland kvinnor och yngre personer medan äldre män ofta går igenom en hårtransplantation.

Androgen alopeci (AGA) är en vanlig form av håravfall som drabbar upp till 50% av vita män vid 50 års åldern och nästan 50% av kvinnorna  under loppet av sin livstid. Håravfall hos både män och kvinnor kan observeras så tidigt som 18 år men  utvecklingen av håravfall skiljer sig markant mellan könen.

Hur gör man PRP behandlingar för håret

Metoden innebär att man extraherar en liten mängd blod ungefär som vid ett blodprov. En maskin används sedan för att separera blodet i blodplättar, serum och blodkroppar; dessa element är sedan återinföras till kroppen för att framkalla hår återväxt. Blodet centrifugeras och därefter injiceras blodplättarna som innehåller tillväxtfaktorer tillbaka i personens hårbotten för att främja ny hårväxt. Injektionerna görs där man är drabbad av håravfall. PRP kan utöver att stimulera hårväxten med blodplättar och tillväxtfaktorer också hjälpa håret att växa tillbaka tjockare om du har tunnare hår.

PRP är en mindre smärtsam metod än kirurgiska metoder som hårtransplantation och metoden är enkel och naturlig.

  • Injektion av blodplättar
  • Tillväxtfaktorer
  • Stimulerar återväxt
  • Gör hårsäckarna tjockare

Hur pass bra är resultaten?

Resultaten kan visa sig redan efter 2-6 veckor och det finns patienter som har rapporterat att tjockleken ökar på deras hår. Resultatet beror på individens förutsättningar och den tid som det tar för PRP att visa positiva effekter varierar beroende om PRP gjorts pga håravfall eller tunt hår.

Finns det någon forskning som stödjer att PRP-behandlingar fungerar mot håravfall?

Trombocytantal rika plasma (PRP) testades som en potentiell behandling mot androgen alopeci genom två olika kliniska protokoll där 18 deltagare fick sitt halva huvud behandling med autolog icke-aktiverade PRP (A-PRP) producerad av CPunT förbehandlingssystem (Biomed unit , Modena, Italien) och den andra halvan-huvudet med placebo, och en andra separerade befolkning där alla deltagarna (n = 6, 3 deltagare per grupp) fick behandling med kalcium-aktiverat PRP (AA-PRP) produceras från en av två olika PRP samling enheter (Regen blod Cellterapi eller Arthrex Angel System).

För A-PRP studien administrerades tre behandlingar över 30-dagars intervall. Trichoscan analys av patienter, tre månader efter behandlingen, visade en klinisk förbättring i antalet hårstrån i målområdet (36 ± 3 hårstrån) och totala hårets täthet (65 ± 5 hår cm2), medan försumbar förbättringar i hår count (1,1 ± 1,4 hårstrån) och densitet (1,9 ± 10,2 hår cm2) sågs i regionen i hårbotten som fick placebo. Mikroskopiska utvärdering utfördes två veckor efter behandling visade också en ökning i epidermal tjocklek, Ki67 + keratinocyter, och antalet folliklar. AA-PRP behandlingsgrupperna fick en sällsam injektioner, och sex månader efter behandlingarna gavs, anmärkningsvärda skillnader i kliniska resultat erhölls från de två PRP strömavtagare (+ 90 ± 6 hår cm2 kontra −73 ± 30 hår cm2 hår tätheter, Regen kontra Arthrex). Tillväxtfaktor koncentrationer i AA-PRP beredd ur samlingen två enheter inte skilde sig signifikant vid kalcium aktivering.

Källa: US National Library of Medicine

Medicinska behandlingar för att motverka håravfall

Flera behandlingar har föreslagits för behandling av androgen alopeci  men hittills har bara  finasterid och minoxidil (2% och 5% lösningar eller skum) och låg nivå laser har godkänts av amerikanska läkemedelsverket. Minoxidil 5% skum är också godkänd av FDA för kvinnliga håravfall. Finasterid, en selektiv 5-α-reduktas-hämmare, har visat sig i stort sett ineffektiva vid behandling av FPHL och med tanke på att läkemedlet kan orsaka missbildningar i de yttre könsorganen hos foster är de olämpliga för användning av pre-menopausala kvinnor. Daglig behandling med 1 mg finasterid har däremot visat sig minska dihydrotestosteron (DHT) serumnivåer av 70% och främja omvandling av hårsäckarna till växtfasen (dvs, tillväxt) manliga androgen alopeci  patienter men betydande förbättringar i hårets täthet kan kräva upp till ett års behandling och användare kan uppleva negativa sexuella biverkningar som kan kvarstå efter medicineringen är avslutad.

En FUE hårtransplantation är ett annat alternativ ifall man vill få tillbaka sitt hår. Då flyttas hårsäck individuellt från baksidan av huvudet till de ställen som behöver hår.

PRP-behandling i kombination med hårtransplantation

PRP är en injicerbar lösning som traditionellt används i ortopedisk medicin för behandling av ledskador och sårläkning.
Platelet Rich Plasma eller PRP innehåller tillväxtfaktorer och sårläknings egenskaper som kan hjälpa till att hjälpa vid en hårtransplantation. Flera av de ledande klinikerna har därför börjat att kombinera PRP i samband med att de gör en hårtransplantation. Eftersom behandlingen främjar celltillväxt och läkning har många hårtransplantation kirurger och forskare undersökt PRP som en injicerbar håravfalls lösning.

En del läkare tror PRP kan användas på flera sätt. För det första kan PRP fungera som en livskraftig lösning för de skördade hårsäcksgrupperna som man tar ut före implantationen; och dessutom är det möjligt att injicera PRP i den mottagande regionen efter det att snitten har lagts för att främja snabbare läkning och bättre tillväxt

prpbehandling
prpbehandling
På den här sajten skriver vi om prp behandlingar, forskning och nya behandlingar inom life-science och wellness. Artiklarna handlar om den mänskliga kroppen och de utmaningarna som finns i vår framtid.

Comments are closed.