Idrott och sportskador – tips på alternativa behandlingsformer

PRP-behandlingar och andra nya behandlingsformer inom wellness och för att läka idrottsskador

maj 25, 2016

PRP-behandling vid idrottskador

I amerikanska professionella basketbollserien NBA-serien och amerikanska fotboll serien NFL har det varit mängder av uppmärksammade idrottare där de behandlat sina skador med PRP-behandlingar. Tillväxt är en […]
april 29, 2013

PRP behandling av axeln

Ektivitet av Platelet-rich Plasma injektion vid axelproblem i rotatorkuffen som består av fyra skelettmuskler som stabiliserar axeln: en prospektiv öppen studie Rotatorkuffen har en stabiliserande funktion […]