Ett enkelt blodprov kan förutspå cancer i upp till 11% av patienterna enligt forskare. Ett vanligt blodprov har visat sig vara precis lika exakt förutsäga någon typ av cancer som en knöl är bröstcancer och forskare säger att det är den mest lovande detektionsmetoden för cancer i 30 år.

Ett högt antal blodplättar (små blodkroppar som hjälper sår koagulera har) har kopplats till en ökad risk för alla former av cancer och forskarna nu uppmanar läkarna att överväga trombocytos — ett tillstånd där alltför många trombocyter som produceras i kroppen – som en detektionsmetod för patienter som ännu inte visar symptom.

Källa:
http://bjgp.org/content/early/2017/05/22/bjgp17X691109

prpbehandling
prpbehandling
På den här sajten skriver vi om prp behandlingar, forskning och nya behandlingar inom life-science och wellness. Artiklarna handlar om den mänskliga kroppen och de utmaningarna som finns i vår framtid.

Comments are closed.