prpbehandling

september 29, 2015

Senskador

Trombocyt-rich plasma (PRP) används ofta för att behandla sen skador på kliniker. Dessa PRP preparat innehåller ofta vita blodkroppar eller leukocyter, och leukocyt-rika PRP (L-PRP) exakt […]
maj 1, 2015

Tillväxtfaktorer (growth factors)

Vad är tillväxtfaktorer (eng. growth factors)? Tillväxtfaktorer-fibroblasttillväxtfaktor, bindvävstillväxtfaktor, vascular endothelial growth factor, etc. Tillväxtfaktorer är hormonlika signalämnen som utsöndras i vävnaden som omger cellen. De stimulerar […]
april 29, 2013

PRP behandling av axeln

Ektivitet av Platelet-rich Plasma injektion vid axelproblem i rotatorkuffen som består av fyra skelettmuskler som stabiliserar axeln: en prospektiv öppen studie Rotatorkuffen har en stabiliserande funktion […]